Generalforsamling

Vamdrup Familie og Firmasport indkalder til Generalforsamling

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19 i Jernbanelokalet Arena Syd.

VFFS indbyder medlemmerne til foreningens ordinære generalforsamling.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent for året 2024/2025
  6. Orientering om næste års budget
  7. Valg i henhold til vedtægterne
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden, Leif Husted Nielsen, Nørregade 49, tlf. 30526098 eller mail: husted29@hotmail.dk i hænde 8 dage før mødet.

Alle medlemmer er velkomne.  

Venlig hilsen
Bestyrelsen